logotype

Books

    Knuijt S, Kalf H, van Gerven M, Kocken J, Kromhout L, Goos H, de Swart B. Nederlandstalig Dysartrieonderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2014. 
 evidencebasedlogopedie  Kalf H, de Beer  J. Evidence-based Logopedie. Logopedisch handelen gebaseerd
 op wetenschappelijke evidentie.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2011 (2e druk).
 Logopedie-bij-de-ziekte-van-Parkinson1

Kalf H, de Swart B, Bonnier M, Kanters J, Hofman M, Kocken J, Miltenburg M, Bloem  B, Munneke M. Logopedie bij de ziekte van Parkinson. Een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Woerden: NVLF/Uitgeverij Lemma, 2008.

 slikstoornissenkalf  Kalf H, Rood B, Dicke H, van Keeken P. Slikstoornissen bij volwassenen.
 Een interdisciplinaire aanpak.
Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2008.

 

Book chapters

Van der Marck MA, Kalf JG, Faber MJ, Bloem BR. Non-pharmacological multi-disciplinary approach to treatment. In:Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 6th Edition. Jankovic JJ, Tolosa E (eds). Lippincott Williams & Wilkins, 2015.

Kalf JG, Munneke M, Bloem BR. Non-pharmacological treatment for atypical parkinsonism. In: Calosimo C, Riley DE, Wenning GK, editors. Handbook of Atypical Parkinsonism. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Fikkers BG, Haans AJC, Hanenberg HAWM, Stekkinger P, Kalf JG. Hoe verzorg ik een patiënt met een tracheostoma? In: Van den Boogaard et al. Capita Selecta Intensive Care 2011. Utrecht: Venticare, 2011.

Kalf H, de Vies R. Communicatie. In: P. van Keeken e.a. (red.) Zorg rondom neurologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2010.

Kalf JG, de Beer J. Evidence-based Afasietherapie. In: Robert & Mariën (red.) Afasie (z)onder woorden. Antwerpen: Garant, 2007.

Kalf JG. Functionele behandeling van orofaryngeale slikstoornissen. Hoofdstuk B6.3.1. In: Peters, H.F.M. et al. (red.)Handboek Stem- Spraak en Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2006.

Kalf JG. Logopedisch onderzoek. Hoofdstuk A6.2.2. In: Peters, H.F.M. et al. (red.) Handboek Stem- Spraak en Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005.

Kalf JG. Neurologische regulatie. Hoofdstuk A5.2. In: Peters, H.F.M. et al. (red.) Handboek Stem- Spraak en Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005.

Kalf JG. Slikbeweging. Hoofdstuk A5.1. In: Peters, H.F.M. et al. (red.) Handboek Stem- Spraak en Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005.

Kalf JG. Slikstoornissen en voedingsproblemen bij ouderen. In: Ouderenpsychiatrie in beweging III. Snijdewind, A. (red.). Badhoevedorp: MensionTM medical refresher, 2005.

Kalf JG. Slikstoornissen op IC: 3 misverstanden opgehelderd. In: Bakker et al. (red.). Capita Selecta Intensive Care 2004. Utrecht: Stichting Venticare, 2004.

Kalf JG. Kauw- en slikstoornissen. In: Informatorium voor voeding en diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2003.

Kalf JG. Slikstoornissen na langdurige beademing. In: Bakker et al. (red). Capita Selecta Intensive Care 2002. Utrecht: Stichting Venticare, 2002.

2018  Hanneke Kalf